top of page

אופן השימוש

להצמדה לשמשת הרכב

שרטוט מתקן הצמדה לשמשה קדמית1-1-3.png

סגור/י את המסגרת עד 
לנעילתה ב-4 התפסנים 
והכנס/י את הכרטיס

3

2

1

שרטוט מתקן הצמדה לשמשה קדמית1-1.png

פתח  את המסגרת
החיצונית של המתקן

שרטוט מתקן הצמדה לשמשה קדמית1-1-2.png

העבר/י את שתי זרועות 
המתקן עם פטמות הואקום 
מצדו הפנימי עד להשתלבות 
הזרועות בתפסנים

חשוב! יש למקם את המתקן בחלק העליון של שמשת הרכב

לתלייה בחלון הצד

שרטוט מתקן הצמדה לחלון 1.png

סגור/י את המסגרת עד 
לנעילתה ב-4 התפסנים 
והכנס/י את הכרטיס

שרטוט מתקן הצמדה לחלון 2.png
שרטוט מתקן הצמדה לחלון 3.png

3

2

1

פתח/י את מסגרת 
המתקן החיצונית

העבר/י את זרוע התליה
מצידו הפנימי של המתקן

אופן השימוש - סרטון הסבר 

לקוחות ממליצים

צח מגר

צח מגר
 
5.10.2021

"רכשתי באתר שני מתקני פארקליק אשר הגיעו תוך יומיים בשליחות,

ההרכבה ברכב קלה מאד (מצורף דף הסבר).

מוצר מעולה וחשוב לא פחות מוצר ישראלי!"

מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page