top of page

מאגר מידע שימושי וטפסים


לחוק חניה לנכים תשנ"ד – 1993 - לחצ/י כאן


למאגר כלי הרכב עם תג חניה לנכה - לחצ/י כאן


לטופס בקשה לקבלת תג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי - לחצ/י כאן


סרטון הדרכה לגבי אופן הנפקת תג נכה לרכב - לחצ/י כאן


לטופס בקשה להחזר אגרת רישוי רכב - לחצ/י כאן


לטופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של אובדן או גניבה - לחצ/י כאן


מידע לקביעת זכאות לתג חניה לנכה - לחצ/י כאן


לאתר "מנוע הזכויות הלאומי" הממשלתי - לחצ/י כאן


לאתר "כל זכות" המכיל מידע מורחב בנושאים רבים (מומלץ) - לחצ/י כאן


לאתר "נגישות ישראל" - לחצ/י כאן


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page