top of page

חוק הנכים מידע כללי


מי זכאי לתג - דוגמא

עפ"י חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, תג החניה לרכב מיועד לשימושו האישי של הנכה בלבד.

השימוש בתג יעשה רק כאשר הנכה נוהג ברכב או מתלווה כנוסע.


סוגי תגים הנכים הקיימים בישראל :

תג נכה רגיל I תג נכה על כיסא גלגלים I תג נכה רגיל של משרד הביטחון I תג נכה על כיסא גלגלים של משרד הביטחון

התג נכה לסוגיו מאפשר חניית הרכב הזכאי לשימוש בחנויות נכים, כחול לבן (ללא תשלום), ובמקומות בהן החנייה אסורה אך העמידה והחנייה בה נדרשים (כגון: הגעה לטיפול רפואי) וכל זאת בתנאי שהחנייה אינה מפריעה לתנועת הרכבים ו/או להולכי הרגל.


במידה והזכאי/ת נעזרים גם במלווה, ניתן להנפיק זכאות לשני רכבים כאשר הרכב השני אינו חייב להיות בבעלות בעל התג חנייה. את התג יש להצמיד לשמשת הרכב הקדמית וזאת ע"מ לאפשר לנציגי רשויות האכיפה לזהות כי מדובר ברכב הנושא תג חנייה לנכה באופן ברור. ניתן לברר האם הרכב נכלל כרכב הנושא תג חנייה לנכה במאגר רשות הרישוי.


Opmerkingen


מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page