top of page

מי זכאי לתג נכה?


הסבר על חוק הנכים

עפ"י חוק החנייה לנכים, תג נכה שניתן ע"י רשות הרישוי נושא את שם הנכה ואת מספר זהותו.

עפ"י החוק, נכה הוא אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על-פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה: * דרגת נכותו היא 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. * הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו. * הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה ברגליו הנכות. * עיוורים בעלי תעודת עיוור או לקוי ראייה.


האישור הניתן ע"י משרד הרישוי יכול להיות זמני (לרוב לשנתיים) או לצמיתות. מקרים נוספים בהם זכאים לתג חנייה לנכה שאינם בעלי אישור נכות בעלי מחלות שלד, חולים אונקולוגים, מחלות לב, מחלות שריר, סכרת, אוטיזם, מצב סיעודי, מחלת ריאה כרונית, במקרים אלו הזכאות תיבדק ע"י הוועדה עפ"י האסמכתאות הרפואיות שיימסרו.

את הבקשה יכולים להגיש מי שסובל ממחלה, מוגבלות או שילוב של מספר מחלות או מוגבלויות שבגללן הם מתקשים בהליכה, תנועותיהם מסוכנות לבריאותם או שהם מרותקים לבית, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
מתקן_לתו_נכה.jpg
bottom of page